29.9.11

Wake me up when September ends...

Ortalionowi chłopcy pijący piwo, starsze panie "przeskakujące" barierki zamkniętego przejścia nad torami i wszech panujące, kolorowe napisy o treściach mniej i bardziej gorszących, to klimaty miejsca, w którym ostatnio przyszło nam fotografować. Jednak w ostatecznym rozrachunku wspominamy wszystko pozytywnie.
Uwielbiam baskinki, więc najnowszy trend tej jesieni bardzo mnie cieszy. Będę mogła powiększyć swoją kolekcję ubrań podkreślających talię, bez konieczności długich i mozolnych poszukiwań. Od kiedy w ubiegłorocznej kolekcji Diora inspirowanej Alicją zobaczyłam czerwony żakiet z baskinką, czekałam i... Och! Jak dobrze, że w końcu się doczekałam!
/Polyamide boys drinking the beer, an elderly ladies "jumping" fences of the closed passage above paths and all ruling, colourful inscriptions about contents less and more shocking.
I alove basques, so the 1st trend of this autumn pleases me very much. I'll be able to enlarge my collection of clothes emphasizing the waistline without the need for the long and laborious search. Since I saw the red jacket with the basque from the last year's collection of Dior inspired with Alicja I waited and... Oh! I finally waited until!

Susie is wearing: H&M blazer / Spot On's high heels / vintage + DIY skirt. 


XOXO
C&S 

25.9.11

Wooly bus


Am I wrong? Have I run too far to get home?
Have I gone? And left you here alone? Am I wrong?
Have I run too far to get home, yeah?

Have I gone? And left you here alone?
If I would, could you?

Necklaces and jumper S. handmade by Susie

all pics by Aga


 XOXO
C&S

18.9.11

The Red Cosmos in my head

Na widok przesyłki zapakowanej w srebrną torbę zawsze mam iskierki w oczach. Ostatnią z Asos odebrałam kilka dni temu i nie mogłam się doczekać kiedy pokażę Wam, chociaż jedną rzecz z jej zawartości. Na pierwszy ogień poszła sukienka. Chyba nic nie podkreśliłoby lepiej materiału w nadrukowane zdjęcie kosmosu, niż  asymetria. Czekam, kiedy do popularnych sieciówek w naszych centrach handlowych zawita trochę świeżego spojrzenia na krój ubrań, ponieważ obecnie jest to tylko odświeżanie dobrze znanych i typowych fasonów i dodawanie małych detali,  które różnią je w niewielkim stopniu od poprzedników. Zatem, wszyscy znużeni powtarzalnością asortymentu sklepów stacjonarnych muszą się ratować tymi online. Szkoda, bo lubię szelest toreb, brzęk upadających na posadzkę w przymierzalni wieszaków i wielkie lustra, w które zerkam mijając rzędy ubrań.
/At the sight of the parcel wrapped up in the silver bag I always have sparks in my eyes. I got the last parcel from Asosa a few days ago and I couldn't wait to you, at least, one thing from her content. For the first one - the dress. Probably nothing would  better accent digital space print on material like asymmetry sleeve.I wait for a time when the fresh look at the cutting of clothes will come to our chain stores 'cause at present it's only refreshing well-known and typical cuts and adding small details which makes a little  different from predecessors. So, everyone weary with repetitiveness of the assortment of stationary shops must use online stores. Damage, because I like the rustle of bags, the clank of stands falling down on the floor in the fitting room and large mirrors into which I inspect myself when I pass rows of clothes.
Susie is wearing: dress in digital space print from Asos / Barratts high heels / Beresha bag / New Yorker 
necklace and Donna B.C. rubino tight (rose fragrance)all pics by Aga


XOXO
C&S

9.9.11

Amalia

 Amalia
Najpiękniejsza jako anioł z raju,
Najpiękniejsza nad wszystkie dziewica;
Wzrok jej luby jako słońce w maju,
Odstrzelone od modrych wód lica.

Pocałunek jej, ach! nektar boski!
Jako płomień gubi się w płomieniu,
Jak dwóch fletów żeniących się głoski,
Ku rajskiemu nastrojone pieniu:

Serce z sercem zbiega, zlatuje się, ściska,
Lice z licem zbiega się, drży, pali,
Dusza w duszy tonie — ziemia, niebo pryska,
Jak w stopionej około nas fali.

Nie masz jej! daremnie, ach! daremnie
Myślą ścigam za pamiątek cieniem.
Nie masz jej! i wszelka rozkosz ciemnie
Jako lekki dym uszła z westchnieniem.
[1820]
A bit of backstage:  :P 

Susie is wearing: vintage dress from ebay.com, Miss Selfidge Leather T-bar High Heels


Photographs: Caroline
Model: Susie


Kisses!
C&S